Vilken utveckling dessa åtta bokpiloter har gjort! De boktipar med stor inlevelse och helt utan stödord! Bokpiloterna sprider verkligen läslust runt om i alla klasserna!