Försäljning av novellböckerna

Äntligen kom alla förbokade novellböcker till Ängsdals skola, strax före sommarlovets början. Elevernas längtan att få köpa sin egen bok har varit stor! Många elever hade även beställt böcker till sina nära och kära. Att distribuera böckerna och organisera försäljningen kräver sin organisation. Försäljningen skedde i biblioteket, 100 kr/bok.
Allt till självkostnadspris!
Tryckeriet i Uddevalla har gjort ett utmärkt arbete med tryckningen av våra 5 olika novellböcker.

Syskonen Joakim och Tobias känner stor stolthet att få äga sin egen bok!