Vi väntar nu med stor förväntan på våra novellböcker, som just nu trycks på ett tryckeri i Uddevalla. Tänk att alla våra elever, 250 elever, har deltagit i detta stora skrivprojekt. Vilka författare och tecknare vi har på Ängsdals skola! På Öppet hus den 17/5 blir det bl a en festlig bokrelease.
Varmt välkomna!
Tryck på ”poster”!
poster