Om mig

Hej!

Jag heter Christine Landin och arbetar på Ängsdals skola i Bunkeflostrand som speciallärare och lärarbibliotekarie. Ängsdals skola är en fristående grundskola med elever från förskoleklass upp till och med år 9.

Skolan ligger naturvackert vid havet och nära Öresundsbron.
Jag arbetar med klasserna från förskoleklass till år 5 och där arbetar jag mycket med förebyggande och tidiga insatser.
Vi arbetar medvetet med läsningens viktiga formel:

LÄSNING = AVKODNING x FÖRSTÅELSE x MOTIVATION
Denna läsformel är grunden för vårt arbete med läs- och skrivutveckling och för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Faktorn MOTIVATION dvs lust och intresse för läsning är en mycket viktig faktor för att tidigt fånga intresset för böcker och läsning. I läroplanen Lgr-11 står det att eleverna ska ges förutsättningar att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Läsarens tidigare erfarenhet, motivation och språkliga förmåga påverkar relationen mellan läsaren och texten. Därför är det av största vikt att anpassa texter för att eleven ska klara texterna bättre.
Som lärarbibliotekarie har jag haft förmånen att bygga upp vår biblioteksverksamhet från början när skolan stod färdigbyggd 2003. I den nya skollagen 2011 ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket ska stödja alla elevers lärande, så att läroplanens och kursplanens mål nås.Vi har ett öppet bibliotek, som är centralt placerat. Eftersom böckerna har fått stor konkurrens från andra medier, kände jag tidigt att det gäller att höja böckernas status. Bokläsandet bland barn och ungdomar har sjunkit rejält och speciellt pojkarna tappar tidigt intresset för böcker. Många studier visar att Sveriges elevers läsning och läsförståelse har sjunkit markant.
Både högläsning och läsning ger många goda effekter och höjer läsnivån, ökar läsförståelsen, stimulerar språket, ordförrådet, samtalet och den sociala förmågan.
Forskning visar att elever som har tillgång till ett väl fungerande skolbibliotek har en god kunskapsutveckling och en bättre läsförståelse.
Därför såg jag som lärarbibliotekarie en stor utmaning i att höja bokens betydelse för att motivera och ge alla elever lust att läsa.

Varje år har jag tillsammans med mina kolleger ett nytt, spännande läsprojekt på gång, som löper under större delen av vårterminen i alla klasser. Läsprojektet har alltid ett nytt tema med olika syften för att fånga upp intresset för böcker och läsning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *